Utbildningsdags

Våra instruktörer Niclas & Mahmud har deltagit i utbildningen Vad innebär fysträning? vilken organiserades av RF SISU Skåne tillsammans med Athletic Sport School och Anders & Lisette Lindsjö. Vilka fysiska egenskaper krävs för just din idrott och hur du ska jobba med dem. Hur du optimerar din prestation inom din idrott och för att undvika skador. Grunderna och utmaningarna inom fysträning; belyste även de specifika delarna styrka, snabbhet och uthållighet.