Instruktörer

Niclas Gärling, 4 Dan Black Belt

WTE (World Taekwondo Europe) Coach licens, Internationell coach

Anders Berg, 4 Dan Black Belt

WT (World Taekwondo) Internationell domare 3rd class

Fouad Atie, 4 Dan Black Belt

WT (World Taekwondo) Internationell domare 3rd class

Utbildningar som instruktörerna gått:

Basal Idrottsmedicin (2015, SISU idrottsutbildarna): ‘Akuta skador, förebyggande träning, tejpning, praktiska övningar.’

Tränarutbildning (2014, Svenska Taekwondoförbundet)

GTU 2, Grundtränarutbildningen nivå 2 (2013/2014, SISU idrottsutbildarna): ‘Utbildningen ger ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen efterpubertet till äldre ungdom, 16-19 år. TRÄNINGSLÄRA – idrottens rörelser, fysiska kvalitéer, träningsplanering, praktikpass. TRÄNARSKAP – min ledarfilosofi, ta hand om idrottaren, kommunikation, mål och motivation, självförtroende, koncentration.’

GTU 1, Grundtränarutbildningen nivå 1 (2012, SISU idrottsutbildarna): ‘Utbildningen ger ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov, i åldrarna 11-15 år. Hur tränaren påverkar inlärningsklimatet och motiverar ungdomar till fortsatt idrottsutövning ingår, liksom hur ett träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling.’

Plattformen (2011, SISU idrottsutbildarna): ‘Idrottens gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning som tar upp ämnen som barns och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken.’

Barninstruktörskurs (2002, SISU idrottsutbildarna)