Nattvandra?

Om någon är intresserad av att nattvandra har Trelleborgs kommun och Nattvandrarna ett nytt samverkansavtal där syftet är att involvera föreningar i nattvandring. Kommunen och Nattvandrarna utbildar alla. Är du minst 18 år och vill vara delaktig i att skapa förtroende och trygghet med din närvaro för ungdomar som behöver stöd? Du går aldrig ensam.

Kontakta trelleborg@nattvandring.nu för mer information eller klicka här!