Årsmöte

Den 18 mars kl. 18:30

Var? i klubblokalen på Maskingatan 2, Trelleborg och även digitalt (föranmälan krävs till wtftkdtrainingcenter@hotmail.com senast den 16 mars)

Pga rådande Covid-19 restriktioner kan endast ett begränsat antal personer delta på årsmötet på plats i lokalen men det finns även möjlighet att delta digitalt. Länk fås vid deltagaranmälan.

Välkomna!

/Styrelsen, WTF Tkd training center