WTF Taekwondo Training Centers årsmöte skjuts fram

Pga rådande omständigheter med Coronaviruset skjuter vi fram årsmötet till ett senare datum. Nytt datum kommer så fort situationen har lugnat ner sig.