Coronaviruset/Covid-19

Just nu fortsätter vi med våra träningar som vanligt.

Eftersom det är ett virus med mycket hög risk för spridning är det viktigt att vi alla följer de allmänna råd som finns för att begränsa smittspridning:

– hälsa inte på varandra med händerna eller kramas

– drick inte ur varandras vattenflaskor

– har du ett eller flera symtom på luftvägsinfektion dvs. torrhosta, feber och andningsbesvär – även lindriga – stanna hemma och undvik sociala kontakter för att inte smitta andra. Detta gäller skola, arbete och privat. Symtomen kan påminna om en vanlig förkylning/influensa och kommer oftast 2-5 dagar efter man har blivit smittad.

30 sekunders regeln – kampanjen Tvätta händerna:     https://vardgivarguiden.se/nyheter/2020/mars/kampanjen-tvatta-handerna/  

1. Löddra tvålen ordentligt.

2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen.

3. Skölj och torka.

Tack för att alla respekterar detta.

Har ni några frågor vänligen kontakta oss på info@trelleborgstaekwondo.com eller wtftkdtrainingcenter@hotmail.com

Ring 1177 om du har symtom, om du har varit i ett riskområde eller om du har varit i kontakt med en person som blivit smittad.

Ring inte 1177 i onödan, för vanliga frågor om Coronaviruset kontakta 113 13.

Senaste nytt från Riksidrottsförbundet: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Regeringskansliets beslut den 11 mars om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

Information från Folkhälsomyndigheten som hanterar situationen i Sverige: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Världshälsoorganisationen, WHO, som informerar om viruset och ger råd till FN:s medlemsländer:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen

Även EU:s smittskyddsmyndighet har aktuell information om coronaviruset. https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

Uppdatering i Trelleborg om Coronaviruset: www.trelleborg.se/corona
Vårdguiden: www.1177.se