Barnkonventionen lag fr o m den 1 januari 2020

Kultur- & fritidsförvalningen i Trelleborg bjuder in alla föreningsledare till informationsträffar gällande FN:s barnkonvention, som blev svensk lag den 1 januari 2020. UNICEF håller i utbildningen.
Boken finns i klubben: att läsas, lånas hem eller att få sitt eget exemplar.