Europeiska Trafikantveckan den 16-22 september

Säker trafik till fots och cykel är årets tema under Trafikantveckan, veckan då hållbart resande står i fokus i Sverige och ute i Europa.

För mer information klicka HÄR!

Alla som kan gå eller cykla uppmuntrar vi nu att delta i denna medskapande kampanj för en bättre miljö och bättre hälsa! Bara fantasin sätter gränser för vad du kan bidra med! 

Genom att gå och cykla visar du att du vill bidra till en bättre miljö,  till att begränsa klimatpåverkan och minska utsläppen av växthusgaser. Motionen, som är bra för din hälsa, får du på köpet!

Kom med du också!

Hela informationsbladet och hur du anmäler dig finns på länken ovan.