Övrigt

GDPR information

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en lag som finns till för att stärka den enskilde individens rättigheter och innefattar dataskydd och identitet. Denna lagen ger nytt ansvar och nya skyldigheter till föreningar. Vi som förening har skyldighet att berätta för er vad vi använder era personuppgifter till och vem som har tillgång till dem. Vi samlar in uppgifter av befintliga medlemmar såväl som nya medlemmar.
Vi behöver hantera personuppgifter i vårt medlemsregister för att kunna kontakta våra medlemmar, och vi behöver medlemmarnas personuppgifter för att söka LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) från RF (Riksidrottsförbundet) och Verksamhetsbidrag från Trelleborgs kommun. När det gäller sociala medier (Facebook, Instagram, hemsida) kommer alla medlemmar få ge samtycke till om de vill vara med på bilder eller
ej.
Nedan följer information som förklarar hur hantering av personuppgifter går till och vem som har tillgång till dem.
Föreningen använder dina personuppgifter på följande vis:
– Närvarolistor (papper och digitalt), idrott online, verksamhetsberättelsen, medlemsavgifter (Excell fil), revisor, registerförteckning, fotografier (Facebook, hemsida, Instagram och anslagstavlan som hänger på klubben).
Huvudansvaret för personuppgiftshantering är ordförande. (administrativt, närvaro, Idrottonline, sociala medier).
Övriga som har tillgång till personuppgifter:
Tränare för närvaro, sociala medier (Facebook)

Har ni frågor kontakta respektive föreningstyrelsen: wtftkdtrainingcenter@hotmail.com